SVT Play fick avslag från Apple – följde inte nya riktlinjer

En av de mest efterlängtade apparna på svenska App Store just nu är SVT Play’s klient för iPhone, som under spektakulära former skickades in till Apple för godkännande under december. Trots kampanj från SVT’s sida som till och med omfattade besök i Cupertino gav Apple svaret att de skulle granska appen som alla andra och att den skulle dyka upp när de var färdiga. Precis vid nyår fick TV4 sin app insläppt i App Store. Från Apple var det tyst för SVT, fram till idag.

Tidigare idag publicerade bloggen Macken uppgifter om att SVT fått avslag från Apple, något som kunde bekräftas av IDG under eftermiddagen.
Avslaget berodde på att SVT överskred den gräns Apple satt för hur mycket bandbredd en app med strömmande ljud eller bild får använda.

Det är en ändring till en distributionsteknik som anpassas efter uppkopplingen.”, säger Stefan Kervefors till IDG. Vidare säger han att förändringen skedde precis i samband med inlämningen av appen och att SVT inte hade kännedom om förändringen.

Nästa vecka kommer SVT att skicka in en uppdatering till Apple, och hoppas då på en snabbare godkännandeprocess, eftersom Apple redan tittat på själva programmet, och endast strömningstekniken är utbytt.

Foto: SVT