Steve Jobs kritiserar Google

Steve Jobs passade igår på att leverera en attack på Google och dess smartphone-plattform Android.

Det var under gårdagens presentation av Apples kvartalsrapport som Jobs kritiserade Google. Han inledde med att berätta om att antalet appar i App Store nu är över 300 000. Därefter vänder sig Jobs mot beskrivningen av Android som ett ”öppet” system och iOS som ett ”stängt” system. Steve Jobs menar att det vore en mer korrekt beskrivning att prata om ”fragmentering” kontra ”integration”.

De många tillverkarna av smartphones som använder Android-plattformen anpassar de utvecklade apparna för mycket till sina egna smartphones. Många appar fungerar endast på exempelvis en Motorola, HTC eller Samsung. Samtidigt menar Jobs att operatörernas satsningar på egna programbutiker för Android-appar är något som ytterligare fragmenterar marknaden.

Steve Jobs svarar här på Eriks Schmidts uttalande i förra veckan där han beskrev iOS som öppet och Android som stängt. Vad säger ni, har vi ett krig mellan Apple och Google på gång?