Phoneitipad aktiverar telefonfunktioner på Ipad

Tydligen går det finfint att ringa röstsamtal och smicka sms med en Ipad - något som inte är helt förvånande med tanke på enheten den både har mikrofon och mikrofon inbyggt. Iphoneslam återfinns snart i Cydia.