Nytt utvecklaravtal blockerar konverterade iphoneappar

I samband med släppet av utvecklarversionen av iPhone OS 4 uppdaterade Apple sina villkor för program som distribueras via iTunes App Store. En ny regel är att alla binära program måste skrivas direkt i  i programspråken Objective C , C eller C++, något som kan sätta P för appar som konverteras direkt från Flash-projekt. Teknikskribenten John Gruber, som driver den Apple-orienterade bloggen Daring Fireball, har uppmärksammat en ny regel i det uppdaterade utvecklaravtal som nyss presenterades i Apple Developer Connection. Den nya regeln kräver att program som komplieras för iPhone-plattformen ursprunglingen måste skrivas i de programspråk som Apple stödjer i sitt utvecklingspaket: Objective C , C samt C++, något som effektivt hindrar utvecklare från att ta genvägar genom att först bygga program i till exempel Adobe Flash eller C# och sen krosskompliera programmen. I och med denna förändring blockerar Apple konkurrenten Adobes huvudfeature i kommande Flash CS5: flashkompliering för iPhone. Enligt Gruber är Adobe "pretty much royally fucked". Läs mer hos Daring Fireball.