iPhone ovanligt älskad eller ömtålig?

Den vanliga förekomsten av iPhone i försäkringsärenden leder försäkringsbolaget If till att tro att modellen går sönder mycket lättare än andra mobiler. Nu vill bolaget varna sina kunder. I ett pressmeddelande som TT citerar säger en representant från bolaget:
– Vi får in flera trasiga iPhones varje vecka. De har blivit vanligare som försäkringsärenden än alla andra mobiltelefoner sammantaget, trots att traditionella mobiler ute på marknaden är otroligt mycket vanliga.
IF säger bland annat att den stora glasskärmen verkar göra iPhone extra känslig för fallskador. IT 24 spekulerar i att förklaringen till statistiken "kan vara att Iphone är en dyrare och mer prestigefylld produkt än andra mobiltelefoner", vilket skulle leda till att  en större andel försäkringstagare försöker få in sin telefon på reparation med hjälp av försäkringen, än de som har telefoner från andra tillverkare. En annan teori är ju naturligtvis att användarna älskar sin telefon ovanligt mycket.